English proverb of the day

"The negative side of the American Dream comes when people pursue success at any cost, which in turn destroys the vision and the dream "

 • Ảnh quảng cáo Slide
 • Ảnh quảng cáo
 • Topic of this Week: "SOCIAL DILEMMA (April 4, 2021)"

  Topic: SOCIAL DILEMMA

  Kindly click on the following link to see the topic this week.
  https://www.facebook.com/photo?fbid=5524705537569618&set=a.117485988291627
  Prepared by: Tâm Ngô Thanh

  Enjoy and have a fruitful discussion! 

  See you on Sunday at 3:30 P.M.!

    

  Advance English club
  Address: Nguyen Cong Tru Secondary School – No. 8 Nguyen Truong To, Hanoi

  Website:               http://www.advanceclub.net
  FB group:             https://www.facebook.com/advance.hanoi

  Youtube channel: https://www.youtube.com/user/AdvanceEnglishClub

   

   https://www.becksport.vn/

  Online: 5

  Last day: 248

  This Month: 4226

  Visited: 137026

  Trang web bắt đầu hoạt động

  (09:51:20 AM 21/02/2014)

  Thời gian vừa qua, Website đã được xây dựng nhưng chưa thực sư giúp ích cho các mem của Advance. Bắt đầu từ hôm nay website của Advance sẽ active trở lại với sự hỗ trợ của đội key mới. Rất mong hỗ trợ được các mem học tiếng Anh tốt hơn. Chúng tôi sẽ đăng lên đây những cách học tiêng Anh, cách cải thiện các kỹ năng nghe nói đọc viết. Các mem check web hàng ngày nhé. Tks.

   Thời gian vừa qua, Website đã được xây dựng nhưng chưa thực sư giúp ích cho các mem của Advance.  Bắt đầu từ  hôm nay website của Advance sẽ active trở lại với sự hỗ trợ của đội key mới. Rất mong hỗ trợ được các mem học tiếng Anh tốt hơn. Chúng tôi sẽ đăng lên đây những cách học tiêng Anh, cách cải thiện các kỹ năng nghe nói đọc viết. Các mem check web hàng ngày nhé. Tks.

  Gửi bình luận