English proverb of the day

"The negative side of the American Dream comes when people pursue success at any cost, which in turn destroys the vision and the dream "

 • Ảnh quảng cáo Slide
 • Ảnh quảng cáo
 • Topic of this Week: "Announcement (February 2, 2020)"

  Dear Advancers,

  This New Year Rat, make a resolution to eradicate selfish and depressing thoughts from your mind. Just think about the future with optimism.

  Have a great New Year!!!

  We will reopen on 9th, February 2020. Looking forward to see you all on the 1st topic of Rat year.

   

  Enjoy and have a fruitful discussion! 

  See you on Sunday at 3 P.M.!

    

  Advance English club
  Address: Nguyen Cong Tru Secondary School – No. 8 Nguyen Truong To, Hanoi

  Website:               http://www.advanceclub.net
  FB group:             https://www.facebook.com/advance.hanoi

  Youtube channel: https://www.youtube.com/user/AdvanceEnglishClub

   

  Online: 5

  Last day: 162

  This Month: 1190

  Visited: 113423

  Cập nhật proverb và topic.

  (07:17:51 AM 10/03/2014)

  Bọn mình sẽ cố gắng đưa lên web mỗi ngày một câu proverb of the day để các bạn học dần dần thành ngữ nước ngoài. Các bạn có thể kiểm tra nghĩa của mỗi proverb trong trang dưới đây: https://www.phrasemix.com/collections/the-50-most-important-english-proverbs. Mong các bạn check web hàng ngày nhé.

  Bọn mình sẽ cố gắng đưa lên web mỗi ngày một câu proverb of the day để các bạn học dần dần thành ngữ nước ngoài. Các bạn có thể kiểm tra nghĩa  của mỗi proverb trong trang dưới đây: https://www.phrasemix.com/collections/the-50-most-important-english-proverbs.  Mong các ban check web hàng ngày nhé.

  Cùng với đó, bọn mình sẽ cố gắng post topic vào đầu thứ hai hàng tuần để các mem có thời gian chuẩn bị bài, đọc tài liệu và luyện nghe. Mong các bạn chuẩn bị kỹ trước khi đến với Advance để có những buổi thảo luận vui vẻ. Tks.

   

  Gửi bình luận