English proverb of the day

"The negative side of the American Dream comes when people pursue success at any cost, which in turn destroys the vision and the dream "

 • Ảnh quảng cáo Slide
 • Ảnh quảng cáo
 • Topic of this Week: "High Tech Products (October 25, 2020)"

  Dear Advancers, due to the storm, last Sunday's meeting was canceled.
  The discussion will be held this week.

  Topic for 25th, October 2020: High Tech Products

  Kindly click on the following link to see the topic this week.
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=4771882496185263&set=a.117485988291627

  Prepared by: Khánh Hòa

   

  Enjoy and have a fruitful discussion! 

  See you on Sunday at 3:30 P.M.!

    

  Advance English club
  Address: Nguyen Cong Tru Secondary School – No. 8 Nguyen Truong To, Hanoi

  Website:               http://www.advanceclub.net
  FB group:             https://www.facebook.com/advance.hanoi

  Youtube channel: https://www.youtube.com/user/AdvanceEnglishClub

   

   https://www.becksport.vn/

  Online: 5

  Last day: 165

  This Month: 1397

  Visited: 123272

  Cập nhật proverb và topic.

  (07:17:51 AM 10/03/2014)

  Bọn mình sẽ cố gắng đưa lên web mỗi ngày một câu proverb of the day để các bạn học dần dần thành ngữ nước ngoài. Các bạn có thể kiểm tra nghĩa của mỗi proverb trong trang dưới đây: https://www.phrasemix.com/collections/the-50-most-important-english-proverbs. Mong các bạn check web hàng ngày nhé.

  Bọn mình sẽ cố gắng đưa lên web mỗi ngày một câu proverb of the day để các bạn học dần dần thành ngữ nước ngoài. Các bạn có thể kiểm tra nghĩa  của mỗi proverb trong trang dưới đây: https://www.phrasemix.com/collections/the-50-most-important-english-proverbs.  Mong các ban check web hàng ngày nhé.

  Cùng với đó, bọn mình sẽ cố gắng post topic vào đầu thứ hai hàng tuần để các mem có thời gian chuẩn bị bài, đọc tài liệu và luyện nghe. Mong các bạn chuẩn bị kỹ trước khi đến với Advance để có những buổi thảo luận vui vẻ. Tks.

   

  Gửi bình luận