English proverb of the day

"The negative side of the American Dream comes when people pursue success at any cost, which in turn destroys the vision and the dream "

 • Ảnh quảng cáo Slide
 • Ảnh quảng cáo
 • Topic of this Week: "CAREER CHOICES - Follow your passion or follow your ability? (October 17, 2021)"

  Please refer to the steps below to join the discussion:
  1. Download the Discord app either on a mobile phone or laptop https://discordapp.com
  2. Register an account
  3. Join the room chat https://discord.gg/dDPbMZa
  The online discussion will start at 3.00pm and close at 5.00pm on 17th, October 2021.
   
  CAREER CHOICES - Follow your passion or follow your ability?
  (the topic was once discussed on SEPTEMBER 22, 2016)

  Making a career choice is more than just landing a job. It is a decision that has a huge impact on our lifestyle and the way we achieve our lifetime goals. But how can we decide on a career path when our academic performance suggests an option but we desire otherwise?
  Imagine you make it through four years of college and get your degree; you graduate and get a job in a related field. But years later, you realize it was actually a mistake. What you are doing is not what you actually want to do. You feel bad having to get up each day and go to a job you do not like.
  That scenario is not rare. For many people, it may take years or more to find out what they are good at, and sometimes, their skills and abilities may not equal their interests and passions. That is one reason why many college students change their major halfway through college, and many never do the jobs related to their majors after graduation.
  The fact is that you cannot be successful at something you are not interested in, but if you have no special skill in something you are passionate about, you can be discouraged; your passion can be drained, and it can be another dilemma.
   
  QUESTIONS FOR DISCUSSION:
  1. Are you doing what you love for a living?
  2. Why do people sometimes do the jobs they hate?
  3. How do we know if a job is our true calling?
  3. What should we do to make a smart career choice?
  Topic maker: Giang Hải Đăng
   

  Enjoy and have a fruitful discussion!

   

   

  Advance English club
  Address: Nguyen Cong Tru Secondary School – No. 8 Nguyen Truong To, Hanoi

  Website:               http://www.advanceclub.net
  FB group:             https://www.facebook.com/advance.hanoi

  Youtube channel: https://www.youtube.com/user/AdvanceEnglishClub

   

   https://www.becksport.vn/

  Online: 7

  Last day: 253

  This Month: 3577

  Visited: 161522

  • Formal English

   Formal English

   (09:59:27 AM 17/03/2014)

  • Pronunciation

   Pronunciation

   (09:55:39 AM 17/03/2014)

  • Confidence

   Confidence

   (09:13:59 AM 17/03/2014)

  • Các mẫu câu và cụm từ khi thuyết trình

   Các mẫu câu và cụm từ khi thuyết trình

   (03:04:34 AM 28/02/2014)

   Hôm nay mình gửi tới các cụm từ dùng trong khi thuyết trình. Quân mình khi lên thuyết trình thường thiếu vốn từ và không biết cách dùng thế nào cho chuyên nghiệp. Hy vọng phần dưới đây sẽ giúp các bạn một phần khi thuyết trình ở...

  • Năm luật nói tiếng Anh

   Năm luật nói tiếng Anh

   (04:11:10 AM 27/02/2014)

  • Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh?

   Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh?

   (08:41:58 AM 02/10/2013)

   Vài ngày trước, một độc giả hỏi tôi rằng “Tôi đang băn khoăn liệu chị có thể cho vài lời khuyên về chủ đề kỹ năng nghe không”. Tôi đã suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó một cách tốt nhất, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của...

  • 7 lời khuyên để tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn

   7 lời khuyên để tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn

   (08:37:39 AM 02/10/2013)

   Tiếng Anh rất dễ học. Tất cả những gì bạn cần làm là huấn luyện bản ban nói tiếng anh một cách thoải mái như khi bạn nói tiếng mẹ đẻ. Bạn cần những bài luyện tập cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một vài mẹo để...

  • Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh

   Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh

   (08:31:57 AM 02/10/2013)

   Hiện nay, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chính thức trong giao tiếp quốc tế. Việc trau dồi kỹ năng học tiếng Anh là quan trọng và cần thiết với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sai lầm của nhiều người là chỉ chú trọng vào ngữ pháp và từ...

  • 5 qui tắc Nói bạn cần biết!

   5 qui tắc Nói bạn cần biết!

   (08:28:40 AM 02/10/2013)

   Bạn muốn mình có khả năng thuật lại định nghĩa của một động từ nguyên nhân, hay là muốn có khả năng nói Tiếng Anh thông thạo?

  • Chiến lược để phát triển kỹ năng nói

   Chiến lược để phát triển kỹ năng nói

   (08:24:09 AM 02/10/2013)

   Những hướng dẫn này giúp học sinh học cách nói và sâu hơn, là sử dụgn chính ngôn ngữ học được để tìm hiểu những lĩnh vực khác nữa: